Uniflona

De merknaam Uniflona staat voor een samentrekking van Unie van flora en fauna. Zijn symbolische betekenis van samenbrengen dient in een heel brede context gezien te worden. Hiermee bedoel ik dat het werkelijk een vereniging is van beide in een totaliteit. Wat ik hier wil zeggen is dat wij vitaminen, spoorelementen, mineralen en een paar etherische oliën uitgezonderd geen gebruik maken van biochemische isolaties uit natuurlijke producten. Wij trachten dat te vertalen in onze preparaten door het totale zijn (het totale totum) van de planten of de stoffen waarmee wij werken te verenigen tot een dynamisch werkend geheel. Wanneer de totaliteit van de plant verwerkt wordt, samen met zijn ballaststoffen (die dikwijls een katalyserende of verzachtende werking hebben) zijn de kansen op nevenwerkingen nagenoeg onbestaand op voorwaarde dat de therapeutische dosering niet overschreden wordt.Deze website geeft beknopt de filosofie weer die door ons bedrijf wordt aangehouden bij de ontwikkeling van voedingssupplementen die verdeeld worden onder de naam Uniflona.


Zoals ik dikwijls aanhaal is een bedrijf zonder een filosofie, als een lege schelp. Daarom ook schreef ik eerst de filosofische principes uit die bepalend zijn voor productontwikkeling, productie en principes van het bedrijf. Deze filosofie gaf ons niet alleen een leidraad in de manier van productontwikkeling, maar legde ook een reeks criteria vast hoe en met wat er gewerkt zou worden.

Het sleutelwoord doorheen heel deze filosofie was en is: harmonie. Inderdaad een totaal organisme in harmonie is in totaal evenwicht en niet onderworpen aan verstoringen. Het is enkel maar wanneer er verstoringen aanwezig zijn dat een of andere vorm van disharmonie aanwezig is. In het streven om preparaten te ontwikkelen die door ondersteuning van het totale zijn de mogelijkheid bieden tot een herstel van de harmonie beseften wij al snel dat dit enkel mogelijk was op voorwaarde dat zowel mensen die hieraan meewerken in harmonie, als hun relatie tot de natuur in harmonie moet zijn.


Tevens sloot deze filosofie eveneens een reeks producten uit, namelijk deze:

  • die ontrokken zijn uit hun samenhang met het geheel waartoe zij behoren, namelijk de biochemische extracties. Deze biochemische stoffen zijn door deze onttrekking niet meer in harmonieus evenwicht met de andere componenten van het geheel waar zij toe behoorden en zullen, gebracht in een levend organisme, dit evenwicht zo snel en zo volledig mogelijk trachten te herstellen. Biochemische extracties werken hierdoor veel heftiger dan totaalextracten, en maar al te dikwijls met de nodige nevenwerkingen,. Laat ons niet vergeten dat vele farmaceutische middelen nogal wat biochemische extracten bevatten of scheikundig nagemaakte gelijkaardige stoffen. Het is jammer dat deze extracties zich nu weer manifesteren in het alternatief circuit (isoflavonen, MSM, beta-sistosterol, enz.) waardoor sommige preparaten nog moeilijk natuurlijk of alternatief genoemd kunnen worden. Hiernaast mogen tevens nevenwerkingen verwacht worden op korte of lange termijn, zodat er uiteindelijk natuurlijke preparaten op de markt zullen verschijnen met bijsluiters die op mogelijke nevenwerkingen zullen wijzen. Hoe ver staan wij dan nog af van de gewone farmaceutische medicijnen?
  • die systemen van het organisme inactief of lui maken, zoals laxeermiddelen, al dan niet natuurlijk, die luie darmen creëren, enzymtherapieën toegepast zonder dat er een enzymdefect aanwezig is kunnen op kortere of langere termijn deze systemen die instaan voor de productie van deze enzymen inefficiënt of 'lui' maken waardoor een volledig of partiële enzymafhankelijke suppletie ontstaat bij de patiënt, enz.
  • die verslavend werken, zoals naast andere planten ook Valeriana officinalis en Eschscholtzia californica (slaapmutsje) verslavend kunnen werken bij continue inname.

Zoals ik hierboven reeds gezegd heb maken wij voorlopig nog steeds gebruik van mineralen, vitaminen en spoorelementen, die in feite ook een vorm zijn van biochemische extractie. Ik heb hiervoor wel duidelijk het woord 'voorlopig' gebruikt daar wij een productieprocédé opgezet hebben, waarbij de totale planten worden verwerkt rijk aan vitaminen en mineralen. Met de totaalextracties van deze planten zullen wij toekomstgericht in staat zijn de huidige gebruikte vitaminen, minerale en spoorelementen te vervangen. Het preparaat Beta Bio ferment is hier een voorloper van.

De verdere filosofie van ons bedrijf is van kwaliteitspreparaten aan betaalbare prijs onder de merknaam Uniflona op de markt te brengen die uitsluitend voorbestemd zijn voor beroepsmensen uit de alternatieve gezondheidszorg. Deze preparaten zijn dan ook alleen en uitsluitend bestemd voor deze groep en zullen nooit publiekelijk te koop zijn, noch in natuurwinkels, noch in drogisterijen alleen op voorschrift in apotheken.

Dr. ir. H. Cordewiner

Gebruik voor het aanvragen van informatie of het bestellen van producten het contactformulier.